Wysyłanie danych ...

zakup stomatologicznego aparatu rtg

to nie wszystko

dowiedz się więcej
gabinet stomatologiczny

Zakup aparatu rtg to nie wszystko! Wykonywanie działalności związanej ze stosowaniem stomatologicznego aparatu RTG wymaga uzyskania zezwoleń Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (Sanepid).

Przygotowałem do pobrania poradnik, gdzie w kilku krokach w chronologicznej kolejności przedstawiam drogę od kupna aparatu RTG do wykonania pierwszego zdjęcia RTG pacjentowi. Postępując zgodnie z tymi krokami macie pewność, że spełniliście wymogi prawne, zapewniliście bezpieczne warunki pracy aparatu RTG i możecie wykonać pierwsze zdjęcie RTG pacjentowi.

Oferuję pomoc przy uzyskaniu niezbędnych zezwoleń i przygotowuję dokumenty umożliwiające bezbolesne rozpoczęcie działalności z wykorzystaniem aparatu RTG. Czyli Państwa praca z tym związana może zostać ograniczona do minimum: podanie danych firmowych, podanie dogodnego terminu testów itp.

Projekt Ochron Stałych

Przygotowuję projekt na podstawie przekazanych dokumentów, w tym między innymi projektu pracowni lub gabinetu (rzuty pomieszczeń tzw. rzut budowlany), uzupełnionego zamówienia projektu rtg oraz załącznika do zamówienia projektu ochrony radiologicznej.

od
700
zł netto
4 dni robocze

W projekcie znajdzie się krótki opis techniczny pomieszczeń przeznaczonych na pracownię rentgenowską, obliczenie i określenie wymaganych osłon stałych przed promieniowaniem rentgenowskim, wyszczególnienie pozostałych wymagań dotyczących ochrony radiologicznej.

Istnieje możliwość dokonania przeze mnie wizji lokalnej gabinetu stomatologicznego na terenie województwa śląskiego (dodatkowo płatne).

Dokumentacja “odbiorowa” aparatu

Przygotowuję wniosek o wydanie zezwoleń na uruchomienie pracowni rtg oraz uruchomienie i stosowanie aparatu rtg, program zapewnienia jakości, program szkoleń, instrukcję pracy z aparatem RTG i wiele innych. Dodatkowo przez okres 2 miesięcy mają Państwo zapewniony nadzór Inspektora Ochrony Radiologicznej.

od
300
zł netto
2 dni robocze

W ramach usługi przekazuję również procedurę uzyskania ww. zezwoleń oraz instruuję w jaki sposób uzyskać pozostałe dokumenty, aby uruchomić i stosować aparat rtg (a są to m.in. testy akceptacyjne kontroli parametrów technicznych aparatu rentgenowskiego, dokumenty dotyczące wentylacji, sprawozdanie z pomiarów rozkładu mocy dawki wokół urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące i otoczenia i inne).

System Zarządzania Jakością

Przygotowuję dokumentację Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) opracowaną zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. W skład SZJ wchodzi:

450
zł netto
2 dni robocze
  • księga jakości,
  • procedury ogólne,
  • procedury robocze wykonywanych zdjęć rtg,
  • formularze do prowadzenia zapisów,
  • i inne.

Testy Podstawowe (województwo śląskie)

Wykonuję również testy podstawowe dla stomatologicznych aparatów rtg. Wykonuje się je w celu zapewnienia bezpieczeństwa radiologicznego oraz ochrony życia i zdrowia pacjenta oraz personelu wykonującego ekspozycje. W trakcie testów sprawdzane są fizyczne parametry urządzenia potwierdzające jego prawidłowe działanie. Wykonując regularnie testy podstawowe można wykryć czynniki mające wpływ na jakość świadczonych usług i wezwać w odpowiednim terminie serwis do korekty/naprawy aparatu RTG.

100
zł netto*
miesiąc

W ramach comiesięcznych przyjazdów sprawdzana jest również dokumentacja dot. "rentgena" pod względem jej aktualności z często zmieniającymi się przepisami prawnymi, a Państwo informowani są np. o zbliżającym się końcu ważności przeglądu kominiarskiego, szkolenia z Ochrony Radiologicznej Pacjenta, itd.

* W pierwszym miesiącu, po podpisaniu umowy na wykonywanie testów, konieczne jest wyznaczenie wartości odniesienia do późniejszych testów i doliczana jest opłata 100 zł. Dodatkowej opłaty można “uniknąć” w przypadku podpisania umowy i opłacenia faktury z góry za 12 miesięcy.